Καλώς ήρθατε στο convertjapanese.com, Προσφέρουμε δεκάδες εργαλεία για τη μετατροπή των ιαπωνικών και την εκμάθηση ιαπωνικών online δωρεάν!

Τα πιο δημοφιλή εργαλεία

Άλλα χρήσιμα εργαλεία

Στίχος ιαπωνικού τραγουδιού σήμερα

(kagaya)(ka)(se)(te)(i)(ku)(n)(da)()
()(ki)(se)(ki)()(wo)

必死(hisshi)(de)(hashi)()(te)(ki)(ta)日々(hibi)(no)(ko)(to)(wo)
(ki)()(to)(so)(u)(yo)(bu)(n)(da)(ro)(u)
(dare)(mo)(ga)辿(tado)(ri)(tsu)(ke)(ru)舞台(butai)-(-)(ba)(shi)(yo)-(-)(ji)(ya)
(ko)(ko)(ni)(i)(ru)(ko)(to)(wo)(so)(u)(ha)(yo)(ba)(na)(i)(da)(ro)(u)

R(R)e(e)v(v)o(o)l(l)u(u)t(t)i(i)o(o)n(n) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.)
(ta)(chi)(do)(ma)()(ta)(na)(ra)
B(B)r(r)e(e)a(a)k(k) ( )t(t)h(h)e(e) ( )l(l)i(i)m(m)i(i)t(t)s(s).(.)
(ko)(e)(ra)(re)(na)(i)(no)(sa)
W(W)e(e) ( )c(c)a(a)n(n) ( )m(m)a(a)k(k)e(e) ( )n(n)e(e)w(w) ( )w(w)a(a)y(y)s(s).(.)
(sa)(a)(,)(haji)(me)(yo)(u)
J(J)u(u)s(s)t(t) ( )f(f)a(a)c(c)e(e) ( )t(t)o(o) ( )f(f)a(a)c(c)e(e).(.)
(ha)(te)(shi)(na)(i)()(a)(no)(sora)(ma)(de)

(ore)(ta)(chi)(ga)(ima)(,)(hibi)(ka)(se)(ru)(no)(ha)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(taga)(i)(wo)(taka)(me)(a)(u)(a)(n)(sa)(n)(bu)(ru)(sa)
(miga)(ka)(na)(ke)(re)(ba)(hika)(ru)(ha)(zu)(mo)(na)(i)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(hoshi)(no)(ko)(to)(wo)(yo)(bu)(n)(da)()()(ki)(se)(ki)()(to)

(fuka)(i)暗闇(kurayami)(de)(sa)(e)(ke)(shi)(sa)(re)(na)(i)
(omo)(i)(ga)(no)(ba)(shi)(ta)(te)
(so)(no)(saki)(de)(ma)()(te)(i)(ru)(mo)(no)(wo)
昨日(kinou)(yo)(ri)(mo)()(to)(mabu)(shi)(i)(shi)(i)(n)(ni)(shi)(yo)(u)

(ona)(ji)(ji)(ya)(na)(i)(,)
(da)(ka)(ra)(kasa)(ne)(te)(ku)
(ki)(zu)(i)(ta)(no)(ha)()
(so)(no)瞬間(shunkan)(da)()(ta)

(ore)(ta)(chi)(ga)(ima)(,)(hibi)(ka)(se)(ru)(no)(ha)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(taga)(i)(no)(te)(wo)(nigi)(ru)(ha)(a)(mo)(ni)(i)(da)(ro)(u)
(hogu)(re)(ta)(kokoro)(,)指先(yubisaki)(no)(yo)(u)(ni)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(musu)(bi)(a)(wa)(se)(kana)(de)(ru)

()(ki)(zu)(na)()(to)(i)(u)
言葉(kotoba)(no)意味(imi)(ga)
(tsuna)(gu)(ko)(to)(ni)(a)(ru)(to)(i)(u)(no)(na)(ra)
昨日(kinou)(to)明日(ashita)
理想(risou)(to)(yume)(to)(wo)
共鳴(kyoumei)(sa)(se)(re)(ba)(i)(i)
(da)(ke)(da)(yo)

(so)(re)(zo)(re)(ni)(a)(ru)物語(monogatari)(ka)(ra)
((()W(W)e(e) ( )h(h)a(a)v(v)e(e) ( )o(o)u(u)r(r) ( )o(o)w(w)n(n) ( )s(s)t(t)o(o)r(r)i(i)e(e)s(s) ( )t(t)o(o) ( )s(s)h(h)o(o)w(w) ( )u(u)s(s).(.))())
(omo)(i)(ha)(afu)(re)
(uta)(ga)(u)(ma)(re)(ru)
(so)(re)(wo)()(ki)(se)(ki)()(to)(yo)(bo)(u)

(ore)(ta)(chi)(ha)(ima)(,)(hibi)(ki)(a)(u)(no)(sa)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(so)(shi)(te)(ega)(ki)(da)(so)(u)(a)(n)(sa)(n)(bu)(ru)(wo)
(ko)(no)(te)(wo)(no)(ba)(su)(sora)(de)(kagaya)(ku)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(hoshi)(ni)(na)()(te)(i)(ku)(n)(da)()()(ki)(se)(ki)()(ni)
(todo)(ka)(se)(yo)(u)()((()W(W)e(e) ( )a(a)r(r)e(e) ( )e(e)n(n)s(s)e(e)m(m)b(b)l(l)e(e) ( )s(s)t(t)a(a)r(r)s(s).(.))())
(mo)()(to)(taka)(ku)(!)((()W(W)e(e) ( )a(a)r(r)e(e) ( )e(e)n(n)s(s)e(e)m(m)b(b)l(l)e(e) ( )s(s)t(t)a(a)r(r)s(s).(.))())


Convertjapanese.com διαθέτει πάνω από 30 πόρους για μάθηση, χρήση ιαπωνικών και κατανόηση της Ιαπωνίας.

Έχουμε πολύ χρήσιμες εφαρμογές όπως Μετατροπέας Kanji σε Romaji, Ιαπωνικός μεταφραστής, Μετατροπέας εικόνας σε κείμενο, Αριθμός σε ιαπωνικό μετατροπέα, Ιαπωνική γεννήτρια ονομάτων και πολλά άλλα. Έχουμε επίσης μεγάλο αριθμό ιαπωνικών και ιαπωνικών βάσεων δεδομένων, όπως ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες, ιαπωνικές διευθύνσεις, ιαπωνικούς στίχους και πολλά άλλα. Υπάρχουν ακόμη και πόροι όπως \"Ιαπωνικά σε Unicode\" χρήσιμοι για γηγενείς ή άπταιστους Ιάπωνες ομιλητές.

Όλες αυτές οι εφαρμογές και οι πόροι λειτουργούν με τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σε υπολογιστές ή smartphone. Όλοι αυτοί οι πόροι είναι δωρεάν και εξαιρετικά φιλικοί προς το χρήστη.

Ας καταλάβουμε καλύτερα τα ιαπωνικά!


(c) 2022 Μετατροπή Ιαπωνικών