Chuyển đổi tiếng Nhật – Học tiếng Nhật hiệu quả


Chào mừng bạn đến với convertjapanese.com, Chúng tôi cung cấp hàng tá công cụ để chuyển đổi tiếng Nhật và học tiếng Nhật trực tuyến miễn phí!

Lời bài hát tiếng Nhật hôm nay

(kagaya)(ka)(se)(te)(i)(ku)(n)(da)()
()(ki)(se)(ki)()(wo)

必死(hisshi)(de)(hashi)()(te)(ki)(ta)日々(hibi)(no)(ko)(to)(wo)
(ki)()(to)(so)(u)(yo)(bu)(n)(da)(ro)(u)
(dare)(mo)(ga)辿(tado)(ri)(tsu)(ke)(ru)舞台(butai)-(-)(ba)(shi)(yo)-(-)(ji)(ya)
(ko)(ko)(ni)(i)(ru)(ko)(to)(wo)(so)(u)(ha)(yo)(ba)(na)(i)(da)(ro)(u)

R(R)e(e)v(v)o(o)l(l)u(u)t(t)i(i)o(o)n(n) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.)
(ta)(chi)(do)(ma)()(ta)(na)(ra)
B(B)r(r)e(e)a(a)k(k) ( )t(t)h(h)e(e) ( )l(l)i(i)m(m)i(i)t(t)s(s).(.)
(ko)(e)(ra)(re)(na)(i)(no)(sa)
W(W)e(e) ( )c(c)a(a)n(n) ( )m(m)a(a)k(k)e(e) ( )n(n)e(e)w(w) ( )w(w)a(a)y(y)s(s).(.)
(sa)(a)(,)(haji)(me)(yo)(u)
J(J)u(u)s(s)t(t) ( )f(f)a(a)c(c)e(e) ( )t(t)o(o) ( )f(f)a(a)c(c)e(e).(.)
(ha)(te)(shi)(na)(i)()(a)(no)(sora)(ma)(de)

(ore)(ta)(chi)(ga)(ima)(,)(hibi)(ka)(se)(ru)(no)(ha)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(taga)(i)(wo)(taka)(me)(a)(u)(a)(n)(sa)(n)(bu)(ru)(sa)
(miga)(ka)(na)(ke)(re)(ba)(hika)(ru)(ha)(zu)(mo)(na)(i)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(hoshi)(no)(ko)(to)(wo)(yo)(bu)(n)(da)()()(ki)(se)(ki)()(to)

(fuka)(i)暗闇(kurayami)(de)(sa)(e)(ke)(shi)(sa)(re)(na)(i)
(omo)(i)(ga)(no)(ba)(shi)(ta)(te)
(so)(no)(saki)(de)(ma)()(te)(i)(ru)(mo)(no)(wo)
昨日(kinou)(yo)(ri)(mo)()(to)(mabu)(shi)(i)(shi)(i)(n)(ni)(shi)(yo)(u)

(ona)(ji)(ji)(ya)(na)(i)(,)
(da)(ka)(ra)(kasa)(ne)(te)(ku)
(ki)(zu)(i)(ta)(no)(ha)()
(so)(no)瞬間(shunkan)(da)()(ta)

(ore)(ta)(chi)(ga)(ima)(,)(hibi)(ka)(se)(ru)(no)(ha)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(taga)(i)(no)(te)(wo)(nigi)(ru)(ha)(a)(mo)(ni)(i)(da)(ro)(u)
(hogu)(re)(ta)(kokoro)(,)指先(yubisaki)(no)(yo)(u)(ni)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(musu)(bi)(a)(wa)(se)(kana)(de)(ru)

()(ki)(zu)(na)()(to)(i)(u)
言葉(kotoba)(no)意味(imi)(ga)
(tsuna)(gu)(ko)(to)(ni)(a)(ru)(to)(i)(u)(no)(na)(ra)
昨日(kinou)(to)明日(ashita)
理想(risou)(to)(yume)(to)(wo)
共鳴(kyoumei)(sa)(se)(re)(ba)(i)(i)
(da)(ke)(da)(yo)

(so)(re)(zo)(re)(ni)(a)(ru)物語(monogatari)(ka)(ra)
((()W(W)e(e) ( )h(h)a(a)v(v)e(e) ( )o(o)u(u)r(r) ( )o(o)w(w)n(n) ( )s(s)t(t)o(o)r(r)i(i)e(e)s(s) ( )t(t)o(o) ( )s(s)h(h)o(o)w(w) ( )u(u)s(s).(.))())
(omo)(i)(ha)(afu)(re)
(uta)(ga)(u)(ma)(re)(ru)
(so)(re)(wo)()(ki)(se)(ki)()(to)(yo)(bo)(u)

(ore)(ta)(chi)(ha)(ima)(,)(hibi)(ki)(a)(u)(no)(sa)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(so)(shi)(te)(ega)(ki)(da)(so)(u)(a)(n)(sa)(n)(bu)(ru)(wo)
(ko)(no)(te)(wo)(no)(ba)(su)(sora)(de)(kagaya)(ku)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(hoshi)(ni)(na)()(te)(i)(ku)(n)(da)()()(ki)(se)(ki)()(ni)
(todo)(ka)(se)(yo)(u)()((()W(W)e(e) ( )a(a)r(r)e(e) ( )e(e)n(n)s(s)e(e)m(m)b(b)l(l)e(e) ( )s(s)t(t)a(a)r(r)s(s).(.))())
(mo)()(to)(taka)(ku)(!)((()W(W)e(e) ( )a(a)r(r)e(e) ( )e(e)n(n)s(s)e(e)m(m)b(b)l(l)e(e) ( )s(s)t(t)a(a)r(r)s(s).(.))())


Convertjapanese.com có hơn 30 tài nguyên để học, sử dụng tiếng Nhật và hiểu tiếng Nhật.

Chúng tôi có các ứng dụng rất hữu ích như Kanji to Romaji Converter, Dịch tiếng Nhật, Chuyển đổi hình ảnh sang văn bản, Chuyển đổi số sang tiếng Nhật, Trình tạo tên tiếng Nhật và hơn thế nữa. Chúng tôi cũng có một số lượng lớn các cơ sở dữ liệu liên quan đến tiếng Nhật và tiếng Nhật, chẳng hạn như mã bưu chính tiếng Nhật, địa chỉ tiếng Nhật, lời bài hát tiếng Nhật, v.v. Thậm chí còn có các tài nguyên như \"tiếng Nhật sang Unicode\" hữu ích cho người bản ngữ hoặc người nói tiếng Nhật trôi chảy.

Tất cả các ứng dụng và tài nguyên này hoạt động với hầu hết các trình duyệt hiện đại trên PC hoặc điện thoại thông minh. Tất cả các tài nguyên này đều miễn phí và siêu thân thiện với người dùng.

Hãy hiểu tiếng Nhật tốt hơn!


(c) 2022 Chuyển đổi tiếng Nhật