แปลงภาษาญี่ปุ่น - เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ


ยินดีต้อนรับสู่ convertjapanese.com เรามีเครื่องมือมากมายสําหรับการแปลงภาษาญี่ปุ่นและการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ฟรี!

เครื่องมือยอดนิยม

เครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ

เนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นวันนี้

(kagaya)(ka)(se)(te)(i)(ku)(n)(da)()
()(ki)(se)(ki)()(wo)

必死(hisshi)(de)(hashi)()(te)(ki)(ta)日々(hibi)(no)(ko)(to)(wo)
(ki)()(to)(so)(u)(yo)(bu)(n)(da)(ro)(u)
(dare)(mo)(ga)辿(tado)(ri)(tsu)(ke)(ru)舞台(butai)-(-)(ba)(shi)(yo)-(-)(ji)(ya)
(ko)(ko)(ni)(i)(ru)(ko)(to)(wo)(so)(u)(ha)(yo)(ba)(na)(i)(da)(ro)(u)

R(R)e(e)v(v)o(o)l(l)u(u)t(t)i(i)o(o)n(n) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.)
(ta)(chi)(do)(ma)()(ta)(na)(ra)
B(B)r(r)e(e)a(a)k(k) ( )t(t)h(h)e(e) ( )l(l)i(i)m(m)i(i)t(t)s(s).(.)
(ko)(e)(ra)(re)(na)(i)(no)(sa)
W(W)e(e) ( )c(c)a(a)n(n) ( )m(m)a(a)k(k)e(e) ( )n(n)e(e)w(w) ( )w(w)a(a)y(y)s(s).(.)
(sa)(a)(,)(haji)(me)(yo)(u)
J(J)u(u)s(s)t(t) ( )f(f)a(a)c(c)e(e) ( )t(t)o(o) ( )f(f)a(a)c(c)e(e).(.)
(ha)(te)(shi)(na)(i)()(a)(no)(sora)(ma)(de)

(ore)(ta)(chi)(ga)(ima)(,)(hibi)(ka)(se)(ru)(no)(ha)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(taga)(i)(wo)(taka)(me)(a)(u)(a)(n)(sa)(n)(bu)(ru)(sa)
(miga)(ka)(na)(ke)(re)(ba)(hika)(ru)(ha)(zu)(mo)(na)(i)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(hoshi)(no)(ko)(to)(wo)(yo)(bu)(n)(da)()()(ki)(se)(ki)()(to)

(fuka)(i)暗闇(kurayami)(de)(sa)(e)(ke)(shi)(sa)(re)(na)(i)
(omo)(i)(ga)(no)(ba)(shi)(ta)(te)
(so)(no)(saki)(de)(ma)()(te)(i)(ru)(mo)(no)(wo)
昨日(kinou)(yo)(ri)(mo)()(to)(mabu)(shi)(i)(shi)(i)(n)(ni)(shi)(yo)(u)

(ona)(ji)(ji)(ya)(na)(i)(,)
(da)(ka)(ra)(kasa)(ne)(te)(ku)
(ki)(zu)(i)(ta)(no)(ha)()
(so)(no)瞬間(shunkan)(da)()(ta)

(ore)(ta)(chi)(ga)(ima)(,)(hibi)(ka)(se)(ru)(no)(ha)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(taga)(i)(no)(te)(wo)(nigi)(ru)(ha)(a)(mo)(ni)(i)(da)(ro)(u)
(hogu)(re)(ta)(kokoro)(,)指先(yubisaki)(no)(yo)(u)(ni)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(musu)(bi)(a)(wa)(se)(kana)(de)(ru)

()(ki)(zu)(na)()(to)(i)(u)
言葉(kotoba)(no)意味(imi)(ga)
(tsuna)(gu)(ko)(to)(ni)(a)(ru)(to)(i)(u)(no)(na)(ra)
昨日(kinou)(to)明日(ashita)
理想(risou)(to)(yume)(to)(wo)
共鳴(kyoumei)(sa)(se)(re)(ba)(i)(i)
(da)(ke)(da)(yo)

(so)(re)(zo)(re)(ni)(a)(ru)物語(monogatari)(ka)(ra)
((()W(W)e(e) ( )h(h)a(a)v(v)e(e) ( )o(o)u(u)r(r) ( )o(o)w(w)n(n) ( )s(s)t(t)o(o)r(r)i(i)e(e)s(s) ( )t(t)o(o) ( )s(s)h(h)o(o)w(w) ( )u(u)s(s).(.))())
(omo)(i)(ha)(afu)(re)
(uta)(ga)(u)(ma)(re)(ru)
(so)(re)(wo)()(ki)(se)(ki)()(to)(yo)(bo)(u)

(ore)(ta)(chi)(ha)(ima)(,)(hibi)(ki)(a)(u)(no)(sa)((()A(A)l(l)l(l) ( )t(t)h(h)r(r)o(o)u(u)g(g)h(h) ( )t(t)h(h)e(e) ( )d(d)a(a)y(y)s(s).(.))())
(so)(shi)(te)(ega)(ki)(da)(so)(u)(a)(n)(sa)(n)(bu)(ru)(wo)
(ko)(no)(te)(wo)(no)(ba)(su)(sora)(de)(kagaya)(ku)((()W(W)e(e)'(')r(r)e(e) ( )b(b)e(e)y(y)o(o)n(n)d(d) ( )t(t)h(h)e(e) ( )s(s)k(k)y(y).(.))())
(hoshi)(ni)(na)()(te)(i)(ku)(n)(da)()()(ki)(se)(ki)()(ni)
(todo)(ka)(se)(yo)(u)()((()W(W)e(e) ( )a(a)r(r)e(e) ( )e(e)n(n)s(s)e(e)m(m)b(b)l(l)e(e) ( )s(s)t(t)a(a)r(r)s(s).(.))())
(mo)()(to)(taka)(ku)(!)((()W(W)e(e) ( )a(a)r(r)e(e) ( )e(e)n(n)s(s)e(e)m(m)b(b)l(l)e(e) ( )s(s)t(t)a(a)r(r)s(s).(.))())


Convertjapanese.com มีแหล่งข้อมูลมากกว่า 30 แหล่งสําหรับการเรียนรู้โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นและทําความเข้าใจญี่ปุ่น

เรามีแอพที่มีประโยชน์มากเช่นตัวแปลงคันจิเป็น Romaji, นักแปลภาษาญี่ปุ่น, ตัวแปลงรูปภาพเป็นข้อความ, ตัวแปลงตัวเลขเป็นภาษาญี่ปุ่น, ตัวสร้างชื่อญี่ปุ่นและอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นจํานวนมากเช่นรหัสไปรษณีย์ญี่ปุ่นที่อยู่ญี่ปุ่นเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นและอื่น ๆ มีแม้กระทั่งแหล่งข้อมูลเช่น \"ภาษาญี่ปุ่นเป็น Unicode\" ที่มีประโยชน์สําหรับผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเจ้าของภาษาหรือพูดได้คล่อง

แอปและทรัพยากรทั้งหมดเหล่านี้ทํางานร่วมกับเบราว์เซอร์ที่ทันสมัยที่สุดบนพีซีหรือสมาร์ทโฟน แหล่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ฟรีและเป็นมิตรกับผู้ใช้ขั้นสูงสุด

มาทําความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นกันดีกว่า!


(c) 2022 แปลงภาษาญี่ปุ่น